ساختمان اداری میرداماد

کارفرما : مهندس بهرامی

انعقاد قرارداد : ۱۳۹۴

خدمات ارائه شده :
سیستمهای هوشمند ساختمان ( KNX )
سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران