ساختمان مسکونی سعادت آباد

کارفرما : مهندس بهرامی

انعقاد قرارداد : ۱۳۹۵

خدمات ارائه شده :
سیستمهای هوشمند ساختمان (KNX)