شهرداری تهران

کارفرما : شهرداری تهران
اجرای پروژه در مناطق ۷ ، ۹ ، ۱۱ ، ۲۲

خدمات ارائه شده :
طراحی و ساخت ماشین آلات تفکیک و پردازش زباله خشک
سیستم کنترل هوشمند و مدیریت یک پارچه
سیستم اعلام و اطفاء حریق
سیستمهای صوتی