قدم لی

کارفرما : مهندس قدم لی

انعقاد قرارداد : ۱۳۹۳

خدمات ارائه شده :
سیستم های اعلام و اطفاء حریق
اخذ تائیدیه از سازمان آتنش نشانی تهران