شرکت مهندسی سگال کنترل پایاب  آمادگی خود را جهت ارائه خدمات : مشاوره ایی، طراحی، تامین تجهیزات و راه اندازی پروژه در بخش سیستمهای هوشمند و مدیریت ساختمان اعلام میدارد.
این شرکت جهت ارائه خدمات هرچه بهتر در بخش BMS از پکیج محصولات شرکت زیمنس بهره می گیرد.

.